تیم ما

آشنایی با متخصصین مجموعه

دکتر محمد قنبری طلب

متخصص روانشناس تربیتی
دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی

دکتر نوذر گیوتاج

متخصص ایمونولوژی و پزشکی
شماره نظام پزشکی : آ - ۹۹۲

دکتر زهرا لبادی

متخصص مدیریت آموزشی،تعلیم و تربیت
استاد برجسته علوم تربیتی

خانم میترا بختیاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
شماره عضویت نظام روانشناسی۲۳۶۷۰

دکتر جاوید کرمی نژاد

متخصص مشاوره
پروانه تخصصی نظام روانشناسی ۶۶۶۲

دکتر محمد زنوزی راد

پزشک متخصص نوزادان و اطفال
شماره نظام پزشکی ۵۰۱۶۰

دکتر شروین محمدی

متخصص روانشناسی سلامت
مسئول فنی مرکز بهزیستی با مجوز ۱۴۵۰۱

دکتر مریم احمدی نسب

متخصص روانشناسی سلامت
شماره عضویت نظام روانشناسی ۵۱۸۴

دکتر جواد عینی پور

متخصص روانشناسی تربیتی
پروانه تخصصی نظام روانشناسی ۲۱۹۹

بیتا طهرانچی

نامزد دکتری مشاوره
شماره عضویت نظام روانشناسی ۱۷۷۹۴

ناهید دیناروند

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
شماره عضویت نظام روانشناسی ۲۱۴۰۲

دکتر اعظم براتی

دکتری مشاوره
شماره عضویت نظام روانشناسی ۱۰۸۲۸

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹