مدیریت مرکز

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

روانشناس سلامت و مدیر مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره ایرانیان

جلسات مستمر و ادواری  هم اندیشی و هم آموزی روانشناسان ، مشاوران و همکاران مرکز

برنامه ماهانه نشست ها و جلسات ادواردی هم اندیشی و هم آموزی روانشناسان ، مشاوران و همکاران مرکز به شرح زیر برگزار خواهد شد:

روز: جمعه ها  ، از ساعت ۱۸  تا   ۱۹

تاریخ ها و موضوعات :

۱۴۰۱/۱/۲۶ –  خیرمقدم ، آشنایی و گفتگو

۱۴۰۱/۰۲/۳۰ – امکانات الکترونیکی مرکز

۱۴۰۱/۰۳/۲۷ – ثبت و بازیابی اطلاعات مراجعین در سامانه

۱۴۰۱/۰۴/۳۱ – آسیب شناسی با رویکرد روانپزشکی

۱۴۰۱/۰۵/۲۸ – آسیب شناسی با رویکردهای روانشناختی

۱۴۰۱/۰۶/۲۵ – آسیب شناسی با رویکردهای روانشناختی

همکاران گرامی خواهشمند است از طریق دفتر الکترونیکی شخصی خویش تالار هم اندیشی را انتخاب فرموده و سپس وارد جلسه شوید.

با تشکر

ملیحی الذاکرینی