اشرف سادات تاج زاد

تخصص:
نامزد دکتری روانشناسی تربیتی
تجربه و تخصص:
روانشناسی تربیتی
سابقه کار :
از 1382
در حال بارگذاری ...

ایام و زمان ارایه خدمات خانم اشرف سادات تاج زاد :

روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۲

روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۴

معرفی

خانم اشرف سادات تاج زاد قهی ، مدارج تحصیلی خود را در رشته های روانشناسی عمومی (کارشناسی ) ، روانشناسی تربیتی (کارشناسی ارشد) کسب نموده و در حال حاضر دانشجوی سال آخر دکتری  روانشناسی تربیتی می باشد. ایشان  از سال ۱۳۸۲بعنوان  روانشناس و مشاور فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده و همچنین مشغول  تدریس در دانشگاه می باشد.

مهارت های حرفه ای

بزرگسال، زوج و خانواده
۱۰۰ %
درمان شناختی رفتاری
۸۵ %
طرحواره درمانی ، واقعیت درمانی و معنادرمانی
۸۵ %

آموزش

یکی از ارکان مهم در گسترش و بهبود فرهنگ روانشناسی و مشاوره ، ارایه آموزش های عمومی و تخصصی است که خانم تاج زاد در حیطه های زیر ارایه می کند:

  • برگزاری  همایش و کارگاه در حیطه های روانشناسی 
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی رواندرمانی های مکتب شناختی رفتاری  .
  • آموزش های تخصصی دوره های مهارت های زندگی .

سوابق شغلی

خانم اشرف سادات تاج زاد ، از سال ۱۳۸۲ در مراکز و کلینیک های مختلف مشغول ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره بوده در حیطه های مختلف خلاقیت ، ذهن آگاهی ، انگیزش تحصیلی ، هوش و سازگاری کتاب و مقاله منتشر نموده است . ایشان در حال حاضر مدرس در دانشگاه تهران واحد شرق و موسسه آموزش عالی ایرانیان می باشد .

تماس با من