دکتر صادق تقی لو

تخصص:
متخصص روانشناسی و روانسنجی
تجربه و تخصص:
روانسنجی و پژوهش در روانشناسی
سابقه کار :
از 1384
در حال بارگذاری ...

معرفی

دکتر صادق تقی لو کارشناسی خویش را در روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد و دکتری خویش را در روانشناسی عمومی دریافت کرده است. دکتر تقی لو از استادان برجسته در امور پژوهشی ، تحلیل های آماری پیشرفته و روانسنجی است که در سطوح عالی دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی تدریس کرده و راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری و کارشناسی ارشد را برعهده داشته و دارد. ایشان در دانشگاه های مختلف استان های مختلف کشور در مقاطع دکتری و ارشد تدریس دارد و مدیرت گروه و ریاست دانشکده علوم انسانی را در کارنامه اجرایی خود دارد. دکتر تقی لو مقاله ها ، طرح های پژوهشی و کتاب های متعددی در حیطه های روانشناسی و  آمار و روش تحقیق را منتشر نموده است . 

مهارت های حرفه ای

نرم افزارهای تخصصی: SPSS, AMOS, LISREL, Mplus
۱۰۰ %
روش شناسی علمی پژوهش
۸۵ %
ساخت ، اعتبار و روایی یابی آزمون های روانشناسی
۸۵ %

آموزش

علایق و توانمندی های آموزش های عمومی و تخصصی

*نرم افزارهای تخصصی: SPSS, AMOS, LISREL, Mplus

* مشاوره و آموزش طراحی و اجرای پژوهش های علمی

* روانسنجی

سوابق شغلی

سوابق تدریس در دانشگاه:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا از تاریخ ۱۲/۸۵

پردیس علوم و تحقیقات گیلان از سال ۱/۱۱/۹۳- ۱/۱۱/۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیمسال اول ۱۳۸۹-۱۳۸۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال ۱۳۸۸ تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ازسال ۱۳۹۳ تاکنون

دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان از سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

دانشگاه علوم و تحقیقات البرز از سال  ۱۳۹۳-۱۳۹۲

دانشگاه خوارزمی در نیمسال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۱

سوابق اجرایی:

مدیر گروه روان شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان ۱/۱۱/۹۲ – ۱/۱۱/۹۳

مدیر گروه روان شناسی دانشگاه  آزاد شهر قدس  ۱/۷/۹۴ – ۱/۷/۹۷

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد شهر قدس  ۱/۷/۹۶ – ۱/۷/۹۷

تماس با من