دکتر زینب ربانی

تخصص:
متخصص روانشناسی تربیتی
تجربه و تخصص:
مشاوره تحصیلی و شغلی نوجوان
سابقه کار :
از 1395
در حال بارگذاری ...

معرفی

دکتر زینب ربانی هستم دکترای روانشناسی تربیتی دارم و در حوزه مشاوره تحصیلی و شغلی و نوجوان فعالیت دارم

مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه ایرانیان هم هستم و دوره های مهارت های زندگی، برنامه ریزی تحصیلی، استعداد یابی را برگزار کردم

مهارت های حرفه ای

..................
۹۶ %
..................
۹۰ %
..................
۹۱ %

آموزش

………………

………………

………………

………………

سوابق شغلی

………………

………………

………………


تماس با من