دکتر پریسا پیوندی

تخصص:
متخصص روانشناسی
تجربه و تخصص:
روانشناسی
سابقه کار :
از سال 1385
در حال بارگذاری ...

معرفی

اینجانب پریسا پیوندی متولد ١/١/١٣۶٠ دوره کارشناسی روانشناسی بالینی  خود را در دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال ١٣٨٢ به اتمام رسانده و در همان سال با رتبه ممتاز و بدون آزمون وارد دوره ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران شده و در سال ١٣٨۴ فارغ التحصیل شدم و سپس در سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ در مقطع دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته روان شناسی عمومی وارد و فارغ التحصیل شدم. از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩۶ در مرکز مشاوره مهر تابان و کلینیک پیوند مشغول به فرایند مشاوره و درمان روانشناختی در حیطه های تخصصی اختلالات وسىواس و اظطراب بودم و در  کارگاه های cbt مرتبط شرکت نموده و در سال ١٣٨٧ پروانه تخصصی اشتغال خود را از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اخذ نمودم. همیچنین در سال ١٣٨٩ فعالیت خود را به صورت حق التدریس در دانشگاه آزاد واحد کرج آغاز نموده و در سال ١٣٩٢ به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت در دانشکده روان شناسی با مرتبه استادیار پذیرفته شدم. در طی این سال ها به عنوان کارشناس و مشاور در برنامه های زنده  روانشناختی رادیو فرهنگ در سازمان صدا و سیما نیز مشغول به فعالیت بودم.همچنین در طی این سال ها در زمینه تالیف و ترجمه کتب مرتبط و ارائه مقالات نیز فعالیت کرده ام.

مهارت های حرفه ای

رواندرمانی پذیرش و تعهد ACT
۹۶ %
درمان شناختی رفتاری CBT
۹۰ %
درمان ذهن آگاهی
۹۱ %

آموزش

١- آموزش مهارت های زندگی

٢- راهکارهای ارتقا عزت نفس

٣- راه های ارتقا و بهبود کیفیت روابط زوجین

۴- آموزش درمانگری با روش های Act  –  Cbt   – Mindfullness

سوابق شغلی

در سال ١٣٨٩ فعالیت خود را به صورت حق التدریس در دانشگاه آزاد واحد کرج آغاز نموده و در سال ١٣٩٢ به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت در دانشکده روان شناسی با مرتبه استادیار پذیرفته شدم. در طی این سال ها به عنوان کارشناس و مشاور در برنامه های زنده روانشناختی رادیو فرهنگ در سازمان صدا و سیما نیز مشغول به فعالیت بودم.همچنین در طی این سال ها در زمینه تالیف و ترجمه کتب مرتبط و ارائه مقالات نیز فعالیت کرده ام.

تماس با من