فاطمه محمدتبار کاسگری

تخصص:
کارشناس ارشد روانشناسی
تجربه و تخصص:
درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی
سابقه کار :
از 1394
در حال بارگذاری ...

معرفی

رساله کارشناسی ارشد ،عنوان “پیش بینی اضطراب و افسردگی کودکان بر اساس ویژگی های شخصیتی وبهزیستی روان شناختی |مادران آنها”(بهمن ۱۳۹۴)استاد راهنما :خانم دکتر خدیجه ابوالمعالیو استاد مشاور آقای دکترفریبزباقری

کارشناس روانشناسی ماهنامه روان شناسی،فرهنگی ،اجتماعی رامش روان ، پژوهشگرتیم تحریریه روان بنه ، شرکت در کارگاه های تخصصی متعدد روانشناسی و رواندرمانی ، عضو انجمن روانشناسی ایران ، عضو انجمن مطالعات روان درمانی ایران ، عضو انجمن حقوق کودکان ، عضوانجمن خانه روانشناسان وحرف یاورانه 

مهارت های حرفه ای

اختلالات اضطرابی و افسردگی کودک و بزرگسال
۱۰۰ %
زوج درمانگر و بازی درمانگر
۸۵ %
درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی و افسردگی
۸۵ %

آموزش

علایق و توانمندی های آموزش های عمومی و تخصصی

۱)اضطراب و افسردگی کودکان

۲) زوج درمانی با رویکرد شناختی رفتاری

۳)اختلالات یادگیری و بیش فعالی

سوابق شغلی

روانشناس اختلالات افسردگی و اضطرابی بزرگسالان در کلینیک سلامت روان

روانشناس اختلالات افسردگی و اضطرابی بزرگسالان در کلینیک راسپینا 

روانشناس اختلالات اضطرابی و افسردگی و زوج درمانگر سامانه مشورت

روانشناس ومشاور موسسه تدبیر ایرانیان

روان شناس ومشاورکودک  ونوجوان کلینیک فرزانه

روانشناس ومشاور کودک و نوجوان سازمان مردم نهاد ریشه ها

بازی درمانگرو کار درمانگر اختلالات یادگیری و بیش فعالی کلینیک روانشناسی و مشاوره ستاره ایرانیان در شعبات قیطریه و شریعتی

   

تماس با من