نادر منصوری

تخصص:
نامزد دکتری روانشناسی
تجربه و تخصص:
روانشناسی و رواندرمانی
سابقه کار :
از 1388
در حال بارگذاری ...

معرفی

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه، کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی ، دکترای روانشناسی دانشگاه خوارزمی ، تدریس در دانشگاه پیام نور شازند اراک ، تدریس در دانشگاه علوم پزشکی اراک ، مدرس دانشگاه آزاد واحد پیشوا ورامین ، ۵ . تدریس و آموزش دوره کارورزی و مصاحبه تشخیصی دانشجویان روانشناسی ، روانپرستاری و پزشکی دانشگاه های تهران ، علامه طباطبایی ، شهید بهشتی ، علم و فرهنگ و دانشگاه های آزاد در مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران روان مزمن سرای احسان و  سابقه کار بالینی و کلینیکی از سال ۸۸ در حوزه های رواندرمانی  فردی بزرگسال ، خانواده درمانی و زوج درمانی ،  مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره طلاق

مهارت های حرفه ای

روان درمانی فردی بزرگسال
۱۰۰ %
مشاوره خانواده و خانواده درمانی
۸۵ %
فرزند پروری
۸۵ %

آموزش

علایق و توانمندی های آموزش های عمومی و تخصصی

۱)آموزش خانواده های دارای بیماران روان مزمن

۲) آموزش مهارتهای زندگی

۳)روانشناسی سالمندان

تدریس در دانشگاه پیام نور شازند اراک ، تدریس در دانشگاه علوم پزشکی اراک ، مدرس دانشگاه آزاد واحد پیشوا ورامین ،  تدریس و آموزش دوره کارورزی و مصاحبه تشخیصی دانشجویان روانشناسی ، روانپرستاری و پزشکی دانشگاه های تهران ، علامه طباطبایی ، شهید بهشتی ، علم و فرهنگ و دانشگاه های آزاد در مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران روان مزمن سرای احسان ، سابقه کار بالینی و کلینیکی از سال ۸۸ در حوزه های رواندرمانی  فردی بزرگسال ، خانواده درمانی و زوج درمانی ،  مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره طلاق

مسئول واحد روانشناسی مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روان مزمن سرای احسان از سال ۹۰ تا کنون ، معاونت آموزشی موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

تماس با من