دکتر زهرا لبادی

تخصص:
متخصص مدیریت آموزشی،تعلیم و تربیت
تجربه و تخصص:
مدیریت آموزشی
سابقه کار :
از 1374
در حال بارگذاری ...

ایام و زمان ارایه خدمات دکتر لبادی :

فقط الکترونیکی / آنلاین

روزهای  دوشنبه و سه شنبه

از ساعت ۱۷ الی ۱۸

معرفی

خانم دکتر زهرا لبادی ، کارشناسی خویش را در رشته علوم تربیتی و کارشناسی ارشد و دکتری اش را در مدیریت آموزشی دریافت کرده است. ایشان با سابقه بیش از ۲۵ سال تدریس و پژوهش در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ، مشاوره در زمینه های تعلیم و تربیت و خانواده و همچنین مدیریت علمی  در دانشگاه یکی از استادان برجسته و شاخص می  باشد. خانم دکتر لبادی کتاب ، پژوهش و مقاله های بسیاری منتشر کرده و راهنمایی و مشاورت رساله های کارشناسی ارشد و دکتری را برعهده داشته و تجارب و تبحر بسیاری در امور تربیتی بویژه در خانواده ، فضای آموزشی و اجتماع دارد.

ایشان در حیطه های مدیریت آموزشی ، اصول و آداب تعلیم و تربیت ، خانواده  و همچنین رفتار سازمانی و حل تعارض های شغلی صاحب نظر می باشد.

مهارت های حرفه ای

مشاوره خانواده
۱۰۰ %
مشاوره آموزشی
۸۵ %
مشاوره سازمانی
۸۵ %

آموزش

علایق و توانمندی های آموزش های عمومی و تخصصی

*رفتار سازمانی و تعارض های شغلی

* آموزش ابتدایی و اصول تعلیم و تربیت

* فرهنگ سازمانی

*مدیریت دانش و خودرهبری

سوابق شغلی

 تجارب کاری  واجرایی :

-.استاد مدعو ،د انشگاه  آزاد اسلامی واحد کرج  ،۱۳۷۷ -۱۳۷۴  .

-عضو هیا ت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرج ،از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۹، مرتبه علمی   :    استاد یار، پایه ۱۴

مدیر گروه آ موزش ابتدایی ،از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۴

عضو شورای پژوهشی دانشکده ا دبیات ،از ۱۳۸۸ -۱۳۸۳

 راه اندازی ومدیر گروه کارشناسی ارشد  رشته های مدیریت آموزشی وبرنامه ریزی آموشی واحد علوم وتحقیقات البرز ۱۳۹۱-۱۳۹۰

عضوشورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات البرز ۱۳۹۲-۱۳۹۳

مدیر گروه رشته های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی واحد کرج از سال ۱۳۹۳-۱۳۹۵

راه اندازی ومدیر گروه دکتری تخصصی مدیریت آموزشی واحد کرج ۱۳۹۳-۱۳۹۵

مدیر گروه وراه اندازی رشته دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی واحد کرج ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو شورای جذب هیات علمی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو شورای پژوهشی دانشکده روانشناسی از سال ۱۳۹۵-۱۳۸۹

عضو شورای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی گروه علوم تربیتی ۱۳۹۹-۱۳۹۰

عضو کمیته تخصصی گروه کار شناسی ارشد روانشناسی بالینی وعمومی ۱۳۹۴

عضو شورای تخصصی مقاطع کاردانی ،کارشناسی وتحصیلات تکمیلی مدیریت آموزشیتا ۱۳۹۹

عضو کار گروه تخصصی رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی آزمون جامع دوره دکتری سال ۹۷-۹۸

طراح سوالات آزمون جامع دوره دکتری ازسال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

داوری مقالات کنگره ،کنفرانس و   همایش های علمی نشریات وفصلنامه های  علمی وتخصصی

عضو انجمن صنفی مدیریت منابع انسانی ومدیر کمیته توانمند سازی۱۴۰۱ –۱۳۹۶

مشاور مرکز مشاوره هوشیار  از ۱۴۰۱-۱۳۸۲

برگزاری کارگاههای آموزش خانواده در مدارس

برگزاری کلاسهای ضمن خدمت در وزارت آموزش وپرورش ومرکز آموزشی سازمان زندانها ی قوه قضاییه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تماس با من