دکتر علیرضا کاکاوند

تخصص:
متخصص روانشناسی
تجربه و تخصص:
روانشناس و رواندرمانگر
سابقه کار :
از 1377
در حال بارگذاری ...

معرفی

دکتر علیرضا کاکاوند کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته کودکان استثنایی و دکتری تخصصی اش را در رشته روانشناسی اخذ نموده است. ایشان دانشیار روانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و استاد بسیاری از دانشگاه های روانشناسی سراسر کشور و مدرس مقاطع کارشناسی ، ارشد و دکتری تخصص است. دکتر کاکاوند بیش از یکصد مقاله علمی معتبر در نشریات داخلی و خارجی و تا کنون بیش از ۲۳ جلد عنوان کتاب ترجمه و تألیف کرده اند. ایشان سوابق درخشان مدیریتی داشته و بعنوان پژوهشگر برجسته پاداش ها و نشان های برتر دریافت کرده است.

دکتر کاکاوند بعنوان یک روانشناسی و رواندرمانگر تجارب و توانمندی های ارزنده ای دارد و در درمان صاحب سبک است.

مهارت های حرفه ای

روش شناسی علمی و کاربرد کاپیوتر در تحلیل آماری
۹۰ %
اختلالات عصبی - تحولی
۸۵ %
رواندرمانگری
۸۵ %

آموزش

توانمندی های آموزش های عمومی

۱- تربیت درمانگر

۲- تشخیص اختلالات روانی در کودکان

۳- روش ها و فنون رواندرمانی

۴-زوج درمانی

سوابق شغلی

عضو هیئت علمی و دانشیار روانشناسی دانشگاه امام خمینی (ره)

سوابق تدریس (از سال ۱۳۷۷ تا کنون)

در کلیه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه های سراسر کشور

سوابق حرفه ای در روان درمانی (از سال ۱۳۷۸ تا کنون)

مدیریت اجرایی در سطوح مختلف از مدیرگروهی ، عضویت شوراهای تخصصی علمی و معاونت دانشجویی دانشگاه

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و  سابقه روان درمانگری در مرکز مشاوره دانشگاه و کلینیک تخصصی دکتر علیرضا کاکاوند .

تماس با من