دکتر بهرام بختیاری سعید

تخصص:
متخصص مشاوره
تجربه و تخصص:
مشاوره فردی و خانواده
سابقه کار :
از 1381
در حال بارگذاری ...

معرفی

دکتر بهرام بختیاری سعید ، متخصص مشاوره از دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، از استادان برجسته و مدرس دروس تخصصی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و دارای سوابق اجرای متعدد از مدیرگروهی تا معاونت و سرپرستی واحد دانشگاهی و ریاست شورای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان گلستان می باشد. ایشان اولین موسس و مدیر مرکز تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده در استان گلستان و موسس و مدیر مرکز مشاوره راستین از سال ۱۳۸۲ با مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشد.

مهارت های حرفه ای

مشاوره قبل ، هنگام و بعد از ازدواج
۱۰۰ %
مهارت های چندگانه زندگی
۸۵ %
خودشناسی
۸۵ %

آموزش

علایق و توانمندی های آموزش های عمومی و تخصصی

*فنون  ومهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره

*تکنیک های برقراری رابطه حرفه ای در جلسه درمان

* برقراری روابط سازمانی(رفتار سازمانی)

*فنون مذاکره و مصاحبه شغلی

سوابق شغلی

عضو هیئت علمی

رییس شورای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان گلستان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱

موسس و مدیر مرکز مشاوره راستین از سال ۱۳۸۲ با مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.

اولین موسس و مدیر مرکز تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده در استان گلستان با محوز سازمان نظام و وزارت ورزش و جوانان

سابقه سمت های اجرایی در دانشگاه(از مدیر گروهی تامعاونت و سرپرستی واحد دانشگاهی بمدت ۱۰سال)

تماس با من