سعید بابایی

تخصص:
نامزد دکتری روانشناسی
تجربه و تخصص:
روانشناس - طرحواره درمانگر
سابقه کار:
از 1392
در حال بارگذاری ...

ایام و زمان ارایه خدمات سعید بابایی :

روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و جمعه

از ساعت ۱۶ الی ۲۲

معرفی

دانشجوی سال آخر دکتری روانشناسی

 

مدرس دانشگاه آزاد

حوزه کاری زوج درمانی و طرحواره درمانی

درمانگر مرکز مشاوره بهروان و حس زندگی

مدرس کارگاههای طرحواره درمانی و مهارت های زندگی

مدت فعالیت حرفه ای ۸ سال

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی /دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی  ،حیطه تخصصی  مدرس دوره های طرحواره برای دانشجویان روانشناسی مدرس دروه های خود شناسی و خودآگاهی و تله های زندگی برای عام

مهارت های حرفه ای

زوج درمانی
۱۰۰ %
طرحواره درمانی
۸۵ %
مهارت های زندگی
۸۵ %

آموزش

یکی از ارکان مهم در گسترش و بهبود فرهنگ روانشناسی و مشاوره ، ارایه آموزش های عمومی و تخصصی است که دکتر سعید ملیحی الذاکرینی در حیطه های زیر ارایه می کند:

  • برگزاری  همایش و کارگاه در حیطه های روانشناسی
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی طرحواره درمانی.
  • آموزش های تخصصی دوره های مهارت های زندگی .

سوابق شغلی

مدرس دوره های طرحواره برای دانشجویان روانشناسی مدرس دروه های خود شناسی و خودآگاهی و تله های زندگی برای عام

درمانگر حوزه ازدواج و اختلالات فردی ،افسرگی ،اضطراب ،پانیک،..

درمانگر مرکز مشاوره حس زندگی

درمانگر مرکز مشاوره بهروان

مدرس دانشگاه

مدت فعالیت حرفه ای ۸ سال

تماس با من