دکتر ربابه عطایی فر

تخصص:
متخصص روانشناسی تربیتی
تجربه و تخصص:
روانشناسی تربیتی
سابقه کار :
از 1390
در حال بارگذاری ...

معرفی

دکتر ربابه عطایی فر ، عضو هیئت دانشگاه ، دارای کتاب و مقاله های پژوهشی متعدد در حیطه های روانشناسی و تعلیم و تربیت می باشد ایشان در حیطه های زیر دارای آثار علمی متعدد می باشد. 

 • سبک زندگی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله با استرس
 • سلامت و رفتار خوردن دانش آموزان شایخ
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • ذهن آگاهی
 • مهارت های زندگی
 • هوش معنوی و هوش هیجانی
 • رابطه والد فرزندی
 • خودتنظیمی یادگیری باپیشرفت تحصیلی

مهارت های حرفه ای

مشاوره کودک
۹۶ %
مهارت های زندگی
۹۰ %
روابط والد فرزندی
۹۱ %

آموزش

 • سبک زندگی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله با استرس
 • سلامت و رفتار خوردن دانش آموزان شایخ
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • هوش معنوی و هوش هیجانی

سوابق شغلی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

مدرس دانشگاه پیام نور کرج

مدرس دانشگاه فرهنگیان( پردیس امیرکبیر کرج)

مشاور آموزش و پرورش

سوابق کاری:

مشاور مرکز مشاوره رازی استان البرز

مشاور مرکز مشاوره رازی گلشهر کرج

مشاور مرکز مشاوره سیدالشهدای دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 

تماس با من